ДМТЦ

2-6 вересня 2024 року 
онлайн тренінг

Активне виявлення, супровід та лікування туберкульозу на первинній ланці

Навчальна програма

Тип заходу: тренінг

Місце проведення: дистанційне навчання в режимі реального часу.

Цільова аудиторія: медичні працівники закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), лікарі загальної практики – сімейної медицини, лікарі – терапевти, лікарі – педіатри, лікарі організації охорони здоров’я.

Мета заходу:

вдосконалення знань та навичок учасників щодо сучасних підходів ведення випадків лікарсько-чутливого (ЛЧ-ТБ) та лікарсько-стійкого (ЛС-ТБ) туберкульозу для поліпшення виявлення, діагностики, ефективності лікування та профілактики даних випадків, діагностики та лікування латентної туберкульозної інфекції (ЛТБІ).

Перелік компетентностей, що набуваються/вдосконалюються учасниками:

  • роль лікаря первинної ланки в організації виявлення осіб, хворих на туберкульоз та осіб із латентною туберкульозною інфекцією в групах ризику;
  • визначення основних фактори ризику розвитку туберкульозу і вплив на них;
  • робота первинної ланки в ЕСОЗ: можливості та рекомендації щодо супроводу та лікування хворих на туберкульоз;
  • активне виявлення туберкульозу. FASTстратегія.
  • виявлення контактних осіб при туберкульозі. Пріоритети контактів, їх обстеження та спостереження;
  • принципи лікування ЛЧ ТБ та ЛС ТБ та ЛТБІ, календар моніторингу ефективності лікування та виявлення побічних реакцій;
  • принципи формування діагнозів, організація лікувального процесу, загальна інформація про амбулаторні моделі лікування хворих на ТБ;


Формат заходу:
онлайн

Тривалість заходу: п’ять навчальних днів

Структура заходу:

  • теоретична частина представлена у вигляді доповідей/презентацій тренерів, демонстрацією навичок;
  • практична частина включатиме відпрацювання учасниками практичних навичок за визначеними темами, визначення факторів  та груп ризику на прикладі клінічного випадку, складання маршруту пацієнта з підозрою на ТБ, розгляд ситуаційних задач, тестові завдання для визначення профілю резистентності, визначення моделі надання медичної допомоги хворому на ТБ, відпрацювання загальних підходів до навчання щодо ТБ, формування прихильності,  дотримання вимог інфекційного контролю,презентації результатів роботи.

Загальний обсяг навчального навантаження: – 20 годин

Кількість учасників – 20

Матеріально-технічна база для проведення заходу:

Захід проводиться у режимі дистанційного навчання в режимі реального часу.

Обладнання та прилади:
Підключення/реєстрації працівника сфери охорони здоров’я на онлайн-платформі додатку Zoom. Презентації лекцій, робота в групах задля обговорення та виконання завдань спікерів, доповіді учасників

Форма підсумкового контролю – тестування.