ДМТЦ

ДОКУМЕНТИ

У 50-х роках ХХ століття в Дніпропетровській області було створене Дніпропетровське обласне об’єднання лікарів-фтизіатрів. Згодом, при розпаді Радянського Союзу та набутті Україною статусу незалежної держави, у Дніпропетровській області була створена громадська організація «Громадське науково-медичне об’єднання фтизіатрів» (Асоціація лікарів-фтизіатрів), яка стала правонаступником і нараховує у своїх лавах близько 200 лікарів-фтизіатрів та викладачів кафедри фтизіатрії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», які займаються лікувальною, науково-дослідною та викладацькою діяльністю.

Основними напрямками діяльності Асоціації є здійснення заходів з підвищення кваліфікації кадрів, впровадження результатів дослідних робіт в практику роботи протитуберкульозних закладів, сприяння науковим розробкам в питаннях теорії медицини і практики охорони здоров’я в області фтизіатрії.

Задля досягнення цієї мети налагоджена співпраця з державними організаціями охорони здоров’я, міжнародними організаціями: неурядовою організацією "Кімонікс Інтернешнл Інк" , "Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я", Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), HealthPolicy Initiative , Альянс ВІЛ/СНІД в Україні, громадською організацією «ВІРТУС» та іншими.

Асоціація приймає активну участь у обговоренні та вирішенні  проблем клінічної фтизіатрії, наданні науково-методичної та практичної допомоги лікарям-фтизіатрам у справі поліпшення обслуговування населення у фтизіатричній сфері і впровадженні у практику передового досвіду та найновіших досягнень науки щодо протидії захворювання на туберкульоз.

  • активно проводяться тренінги щодо підвищення кваліфікаційного рівня медичного персоналу,
  • навчання фахівців ряду областей України новітнім методам мікробіологічної діагностики;
  • проводяться тренінги для лікарів організаційно-методичних кабінетів протитуберкульозних закладів Дніпропетровського регіону по веденню нових облікових форм;
  • організовані тренінги з лікарями-фтизіатрами області щодо сучасних питань діагностики й лікування туберкульозу,
  • організовані спільні тренінги з лікарями СНІД центрів,

проводяться обласні конференції по лабораторній діагностиці туберкульозу для лікарів бактеріологів та  лаборантів Дніпропетровської області.

Під редакцією голови правління Асоціації професора Д.Г. Крижановського , щорічно видаються збірники науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми фтизіатрії», які допомагають практичним лікарям ознайомитись з новою інформацією щодо етіології, патогенезу, особливостей перебігу та лікування туберкульозу легеневої та позалененевої локалізації у дорослих та дітей. Зроблено комплексний ситуаційний аналіз епідемії туберкульозу в області на протязі дванадцяти років та проведено оцінку боротьби з ним в науковому виданні «Епідемічна ситуація з туберкульозу і ко-інфекції ТБ/ВІЛ у Дніпропетровській області та заходи протидії її поширенню».

Щомісячно проводяться переривчасті курси і засідання Асоціації фтизіатрів,  де висвітлюються питання щодо змін у нормативно-правовій базі стосовно діагностики і ведення випадку туберкульозу, хірургічного лікування хворих на туберкульоз, ВІЛ-асоційованого туберкульозу та інше.

На виконання завдань і заходів на 2007-2011 роки з подолання епідемії туберкульозу Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, затвердженої Законом України № 648-V від 08.01.2007 року, в Дніпропетровській області організовано роботу щодо ведення електронного національного реєстру хворих на туберкульоз (e-TBmanager).

Відповідно наказу департаменту охорони здоров’я,  на адміністративних територіях області визначені відповідальні особи по формуванню та веденню електронного національного реєстру хворих на туберкульоз. На базі інформаційно-аналітичного відділу КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР», за участю Асоціації,  у 2011 році з відповідальними особами проведено первинну підготовку по веденню e-TBmanager, було навчено 51 особу (лікарів-фтизіатрів, медичних сестер тубкабінетів, медичних статистиків, операторів).

За 2013 рік користувачами області внесено дані про 3006 випадків вперше виявлених хворих на туберкульоз, що складає 100% наповнення бази реєстру вперше виявленими випадками туберкульозу

У 2005 році , з метою подальшого розвитку діяльності Асоціації лікарів-фтизіатрів та реалізації Проекту, який фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку у Дніпропетровській області, було підписано Меморандум про взаємодію між міжнародною неурядовою організацією „Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я“ (РАТН) і департаментом охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Розроблені і затверджені плани проведення тренінгів по впровадженню ДОТС-стратегії і списки учасників по всіх компонентах (лабораторному, клінічному, епідмоніторінга) для лікарів фтизіатрів, терапевтів, лаборантів у Дніпропетровській області.

У відповідності із домовленістю Українського офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я і голови обласної держадміністрації, прийнято рішення про створення багатокомпонентного навчального центру на принципах партнерства.  У 2006 році відкрито і розпочато роботу навчального центру на базі КЗ «ДОКЛПО "Фтизіатрія" ДОР».

У відповідності із домовленістю Українського офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я і голови обласної держадміністрації, прийнято рішення про створення багатокомпонентного навчального центру на принципах партнерства.  У 2006 році відкрито і розпочато роботу навчального центру на базі КЗ «ДОКЛПО "Фтизіатрія" ДОР».

В лютому місяці 2006 року, на базі навчального центру КЗ «ДОКЛПО "Фтизіатрія" ДОР», пройшов міжобласний навчальний семінар «Лабораторна діагностика туберкульозу, сучасні методи і підходи», який провели представник бюро ВООЗ М.Кестутіс, координатор ВООЗ по лабораторному компоненту діагностики туберкульозу А.Сосновська за участю координатора міжнародної неурядової організації „Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я“ по лабораторному компоненту діагностики туберкульозу Т.Іваненко для завідуючих лабораторій ІІІ рівня протитуберкульозних диспансерів 6 областей України.

13-14 лютого 2007 року  у м. Дніпропетровську проведено конференцію, присвячену підведенню підсумків впровадження проекту «Сприяння Україні щодо впровадження Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз» у 2003-2006 роках, та нараду координаторів партнерських регіонів, присвяченій обговоренню співпраці  у рамках проекту «Партнерство з контролю за туберкульозом» на 2007 рік. У конференції прийняли участь представники МОЗ України, інституту фтизіатрії та пульмонології ім.. Ф.Г.Яновського АМН України, Київської Національної Медичної Академії, головні лікарі, завідуючі оргметод відділами, зав. клініко-діагностичними лабораторіями та представники областей України, які увійшли в Проект по впровадженню адаптованої ДОТС-стратегії: м.Київ, Донецької, Харківської, Запорізької, Херсонської, Одеської, Львівської, АР Крим, м. Севастополь, представники неурядової організації „Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я“, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Health Policy Initiative.

В рамках Проекту проводилася робота в декількох напрямах – робота з пенітенціарною системою, робота в рамках обласної Міжвідомчої комісії облдержадміністрації по боротьбі з туберкульозом.

У 2012 році відбувся моніторинговий візит директора Відділу охорони здоров’я та соціальних перетворень місії USAID в Україні, Білорусії та Молдові Бредлі Кронка і старшого технічного радника з питань туберкульозу Еріки Вайтек з метою оцінки підсумків завершеного Проекту USAID в Дніпропетровській області за 2009-2011 роки. Проект передбачав створення навчального центру передового досвіду та новітніх технологій на основі міжнародних стандартів, придбання та монтаж сучасного лабораторного обладнання, впровадження і розповсюдження новітніх підходів до контролю за туберкульозом з метою подальшого охоплення територій, де надаються високоякісні медичні послуги з контролю за туберкульозом у Дніпропетровській області, заходи для покращення моніторингу та оцінки, як невід’ємної частини контролю за туберкульозом.

З метою удосконалення знань у лікарів загальної практики-сімейної медицини щодо профілактики, діагностики та лікування туберкульозу 24-25 жовтня 2013 року в м. Дніпропетровськ була проведена навчальна конференція для лікарів-інтернів «Туберкульоз: виклики та шляхи їх подолання», на якій були присутні близько 130 осіб. Ця подія відбулася завдяки підтримці ректора ДЗ «ДМА МОЗ України», академіка НАМН України, професора Г. В. Дзяка, проректора професора Л. Ю. Науменка, зав. Кафедри фтизіатрії професора Д. Г. Крижановського, професора О. Г. Родинського та співробітників Alpert Medical School університету Браун, США, професора Тима Фланігана, професора Бориса Скурковича,  доктора Наталії Рибак, за фінансової підтримки Благодійного Фонду Олени Пінчук.

25 квітня 2012 року, разом з головою Дніпропетровської обласної Ради Є.Г.Удодом,  КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» відвідав Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Ф.Теффт, в рамках візиту в Дніпропетровську область по запрошенню Губернатора Олександра Юрійовича Вілкула. Робота, яка була проведена колективом об’єднання в рамках Проекту USAID за 2009-2011 роки, отримала високу оцінку. Посол США Джон Ф.Теффт виразив впевненість щодо подальшої співпраці в питаннях боротьби з туберкульозом в Україні та включення в Проект USAID на 2012-2017 роки Дніпропетровської області. Після позитивної оцінки  Агентства США з міжнародного розвитку USAID робота, яка проведена в Дніпропетровській області, Проект продовжено  на 2012-2017 роки.

 Мета Проекту на 2012-2017 роки полягає в:

- підвищенні ефективності та якості роботи лабораторної служби, епіднагляду, своєчасного виявлення випадків та контролю за туберкульозом;

- сприянню доступності високоякісних послуг діагностики та лікування форм туберкульозу стійких до протитуберкульозних ліків, форм з розширеною та широкою стійкістю до протитуберкульозних ліків, ВІЛ-асоційованого туберкульозу;

-  сприянню подальшої роботи тренінгового (навчального)  центру  у Дніпропетровській області на базі КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» щодо профілактики, діагностики та лікування резистентних форм туберкульозу та хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз.

21 листопада 2013 року КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» відвідав Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, де ознайомився з ситуацією щодо туберкульозу в області та обговорив результати багаторічної співпраці у рамках програм Агенства США з міжнародного розвитку в Україні.

 

Загалом, більше 1000 медичних працівників, які працюють в сфері контролю за туберкульозом  у Дніпропетровській області, взяли участь у тренінгах, проведених міжнародною неурядовою організацією  „Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я“ та компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк»за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID.

З метою проведення моніторингу наданих послуг (навчання фахівців)  та впровадження набутих знань фахівцями у своїй діяльності , організовано проведення менторінгових візитів до лікувально-профілактичних закладів адміністративних територій області. Менторігнова бригада включає в себе тренерів Проекту по клінічному та лабораторному компоненту і регіонального координатора Проекту «Посилення контрою за туберкульозом в Україні», який реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк». У звітному 2013 році проведено 14 менторінгових візитів.

Також у 2013 році, за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID, Проектом «Посилення контрою за туберкульозом в Україні», який реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», на базі навчального центру у Дніпропетровський області проведено 6 семінарів, круглий стіл для фахівців протитуберкульозної і лабораторної служб та  СНІД-центрів та 15 тренінгів.

Крижановський

Крижановський

Дмитро Георгійович
Голова правління, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор
Бродський

Бродський

Михайло Юрійович
Помічник голови правління - Директор навчального центру з организаційно-правових та логистичних питань