ДМТЦ

23 – 25 січня 2024 року 
офлайн захід

Впровадження заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров`я

Навчальна програма

Цільова аудиторія: спеціалісти/фахівці відокремлених структурних підрозділів ЦКПХ.

Мета заходу:

 • обговорити з медичними працівниками ЗОЗ та іншими представниками громад основні компоненти профілактики інфекцій та інфекційного контролю (далі – ПІІК) в рамках Проекту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні».
 • ознайомитися з міжнародними та національними підходами щодо впровадження заходів з ПІІК;
 • навчитися плануванню та послідовному впровадженню заходів з інфекційного контролю в ЗОЗ в умовах обмежених ресурсів;
 • розглянути практичні приклади з організації заходів ПІІК в ЗОЗ.

 Перелік компетентностей, що набуваються/вдосконалюються учасниками:

 • проведення оцінки ризику інфікування;
 • складання плану дій з ПІІК, стандартних операційних процедур, чек-листів;
 • належне використання можливостей УФБ – випромінювання та вентиляції;
 • раціональне використання засобів індивідуального захисту;
 • впровадження покращення гігієни рук;
 • проведення дезінфекційних заходів;
 • поводження з медичними відходами.

 

Формат заходу: особиста участь працівника сфери охорони здоров’я в освітній події у місці її проведення.

Тривалість заходу: три навчальні дні.

Структура заходу:

 • теоретична частина представлена у вигляді доповідей/презентацій тренерів, демонстрацією навичок;
 • практична частина включатиме відпрацювання учасниками практичних навичок за визначеними темами, роботу з приладами та інтерактивну гру щодо поводження з медичними відходами.

Загальний обсяг навчального навантаження: – 20 годин


Матеріально
технічна база для проведення заходу:
Захід проводиться у Дніпропетровській області, Новомосковському районі, с. Орлівщина, вул. Зоряна 1, «Kohavi Forest Club», конференц-зала.

Обладнання та прилади:
Для демонстрації презентацій використовується мультимедійне обладнання, фліп-чарти.
Для проведення практичної частини використовується наступне обладнання:

 • різні типи ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів та УФ – радіометр, захисні окуляри;
 • вентиляційна система конференц-залу, термоанемометр, ванеометр, генератор диму, лазерний далекомір;
 • УФ – лампа та флуоресцентні розчини для оцінки проведення гігієни рук;
 • комплект якісного фіт тесту та респіратори;
 • набори засобів індивідуальних захисту для всіх працівників у складі: медичні рукавички, хірургічна маска, окуляри, халат захисний від інфекційних агентів;
 • тренажер віртуальної реальності по гігієні рук;
 • ілюстративні матеріали для проведення інтерактивної гри по медичних відходах;
 • кевларові рукавички.

Форма підсумкового контролю: – тестування.